Szukamy specjalistów

W związku z dynamicznym rozwojem i planowanym uruchomieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Psychologiczne „Kompas” w Radomiu poszukuje do współpracy specjalistów:

  • psychologów dziecięcych, z doświadczeniem w diagnozie i terapii, szczególnie docenimy doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmował będzie m.in.: prowadzenie diagnozy dzieci i młodzieży z użyciem testów psychologicznych, wydawanie opinii, prowadzenie wywiadu z rodzicami a także konsultacji psychoedukacyjnych, prowadzenie terapii psychologicznej dzieci. W zależności od kompetencji możliwe też prowadzenie warsztatów grupowych dla dzieci i rodziców. Udział w zebraniach zespołu i interwizjach koleżeńskich i współpracę z pozostałymi członkami zespołu.

Wymagania to min. 1 rok pracy w zawodzie i ciągłe poszerzanie swoich kompetencji. Znajomość narzędzi diagnostycznych. Oczekujemy także gotowości do aktywnego włączania się w działania gabinetu, chęci do rozwijania siebie i naszego Centrum.

  • pedagogów z doświadczeniem pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmował będzie m.in. prowadzenie diagnozy dzieci i młodzieży, wydawanie opinii, prowadzenie konsultacji rodzicielskich i terapii pedagogicznej dla dzieci. W zależności od kompetencji możliwe też prowadzenie warsztatów grupowych dla dzieci i rodziców. Udział w zebraniach zespołu interwizjach koleżeńskich i współpracę z pozostałymi członkami zespołu.

Wymagania to min. 1 rok pracy w zawodzie, w tym min. pół roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i ciągłe poszerzanie swoich kompetencji. Znajomość narzędzi diagnostycznych. Oczekujemy także gotowości do aktywnego włączania się w działania gabinetu, chęci do rozwijania siebie i naszego Centrum.

  • logopedów

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmował będzie m.in. prowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży, wydawanie opinii, prowadzenie konsultacji rodzicielskich i terapii logopedycznej dla dzieci. Udział w zebraniach zespołu interwizjach koleżeńskich i współpracę z pozostałymi członkami zespołu.

Wymagania to min. 1 rok pracy w zawodzie, mile widziane doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i ciągłe poszerzanie swoich kompetencji. Oczekujemy także gotowości do aktywnego włączania się w działania gabinetu, chęci do rozwijania siebie i naszego Centrum.

  • psychoterapeutów dzieci i młodzieży

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmował będzie m.in.: prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży, diagnozy psychoterapeutycznej, w wyjątkowych sytuacjach także wydawanie opinii, prowadzenie wywiadu z rodzicami a także konsultacji rodzicielskich będących elementem terapii dziecka lub psychoedukacyjnych. W zależności od kompetencji możliwe też prowadzenie warsztatów grupowych dla dzieci i rodziców. Udział w zebraniach zespołu i interwizjach koleżeńskich i współpracę z pozostałymi członkami zespołu.

Wymagania to min. 1 rok pracy w zawodzie i min. 1 ukończony rok szkolenia psychoterapii (w dowolnym nurcie) i kontynuowanie szkolenia. Oczekujemy także gotowości do aktywnego włączania się w działania gabinetu, chęci do rozwijania siebie i naszego Centrum.

  • psychoterapeutów osób dorosłych i par (szukamy psychoterapeutów różnych nurtów, w naszym zespole już teraz jest dość różnorodnie)

Wymagania to min. 1 rok pracy w zawodzie i min. 1 ukończony rok szkolenia psychoterapii (w dowolnym nurcie) i kontynuowanie szkolenia. Oczekujemy także gotowości do aktywnego włączania się w działania gabinetu, chęci do rozwijania siebie i naszego Centrum.

Oferujemy – pracę w zespole psychoterapeutów i innych specjalistów, którzy wspierają się wzajemnie i współpracują ze sobą. Możliwość indywidualnego dostosowania godzin i ilości pracy, a także formy współpracy (umowa zlecenie, umowa B2B lub, z czasem umowa o pracę). W gabinecie działa recepcja, która zapewnia dobrą organizację i koordynację pracy.

Preferowane są osoby z Radomia i okolic.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected]

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Psychologiczne „Kompas” z siedzibą w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.