Anna Lewandowska – Strózik

Aktualnie nie przyjmuje pacjentów.

Jestem psychologiem, pracuję przede wszystkim z młodzieżą oraz z  osobami, które stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu oraz z ich rodzinami.


Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim w 2014 roku. Dodatkowo poszerzałam swoje kwalifikacje zawodowe na kierunkach podyplomowych: Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją oraz Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja. Obecnie jestem w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii „Dialog” w Warszawie, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Swoją wiedzę aktualizuję podczas licznych certyfikowanych szkoleń i kursów. 


Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tam starałam się pomagać moim podopiecznym w radzeniu sobie, między innymi z uzależnieniem, przeżytymi traumami, zachowaniami autoagresywnymi, kontrolą emocji, problemami wieku dorastania.
Bliskie jest mi podejście integratywne. W pracy wykorzystuję techniki pochodzące z różnych nurtów terapeutycznych.