Dominika Gumińska

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Dominika-928x1024.jpg

Jestem psychologiem, trenerem grupowym, pedagogiem – terapeutą i tyflopedagogiem. Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia ogólna.

Jestem także absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna, specjalizacje: terapia pedagogiczna oraz pedagogika opiekuńcza i socjalna. Ukończyłam kurs specjalizacyjny z tyflopedagogiki (pedagog osób niewidomych i niedowidzących).

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując od 2009 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie zajmuję się głównie diagnozą trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych, poradnictwem i wsparciem psychologicznym, terapią ogólnorozwojową oraz prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach. Obsługując projekty unijne udzielałam wsparcia psychologicznego  osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i z różnymi niepełnosprawnościami.

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów zawodowych, w tym najważniejsze moim zdaniem to:

  • Trening Zastępowania Agresji ART® ,
  • Terapia Niedyrektywna Dzieci Autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania,
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami,
  • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacji wspomagania rozwoju.
  • Interwencja kryzysowa, profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych,
  • Liczne szkolenia poświęcone Całościowym Zaburzeniom Rozwojowym (Autyzm, Zespół Aspergera) oraz zespołowi ADHD

W swojej pracy łączę wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz stosuje metody i formy pracy z obu tych dziedzin. Podchodzę do każdej osoby w sposób indywidualny i całościowy.

Wolny czas wypełniają mi aktywności z dwójką bardzo energicznych dzieci . Trochę czasu zawsze staram się wygospodarować dla męża, przyjaciół oraz na uprawianie sportu. Przyjemność sprawia mi też dobry kryminał w wersji telewizyjnej jak i papierowej przy lampce wina. Uwielbiam tańczyć, śpiewać i podróżować.