Aleksandra Julia Owsińska

Psycholog, Psychoterapeutka pracująca z osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

O sobie pisze tak:

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie, o specjalności psychologia kliniczna.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, który posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem w trakcie certyfikacji- praca zorientowana w nurcie psychoanalitycznym.

Pierwsze doświadczenia zdobywałam na stażu terapeutycznym w przychodni Psychomedic. Staż miał charakter edukacyjny, poznawałam tam specyfikę pracy z pacjentami z oddziałów nerwicowych- czyli borykających się z lękami, trudnościami w rozumieniu siebie, swoich emocji czy ich utrzymaniu, a także trudności w radzeniu sobie ze zmianami w życiu. Kolejnym miejscem szkolenia był w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Byłam tam wolontariuszką opiekującą się kobietami chorującymi na nowotwór piersi. Doświadczenie to pokazało mi jak zwykła obecność, troska i empatyczne spojrzenie na człowieka potrafią dać siłę i nieść nadzieję.

Pracę zawodową rozpoczęłam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu.

Głównym miejscem pracy był Oddział Zaburzeń Osobowości Zaburzeń Nerwicowych Zaburzeń Odżywiania, w którym przez lata tworzyłam zespół terapeutyczny. Zdobywałam tam doświadczenie w obszarze prowadzenia terapii indywidualnej, grupowej, czy konsultacji. Pracowałam z osobami doświadczającymi trudności z przeżywaniem, wyrażaniem i określaniem przeżywanych stanów emocjonalnych, osobami znajdującymi się w kryzysowych sytuacjach – zmagających się z utratą, odejściem partnera, kryzysem środka życia, czy dotkniętych bezdomnością.

Pomagam nazwać i pomóc zrozumieć przeżywane czasem niezrozumiałe emocje, dotrzeć do nieświadomych potrzeb i pragnień, uczuć które kierują często mają wpływ na podejmowane przez nas decyzje.

W swojej pracy stawiam na otwartą rozmowę, empatyczne podejście do przeżywanych przez Państwa trudności, tak aby kontakt w gabinecie sprzyjał chęci przełamania się i opowiedzenia mi o swoich przeżyciach, co jest podstawą procesu terapeutycznego, czyli zmiany.