Aneta Prus

Mgr psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. W Centrum Psychologicznym „Kompas” pracuje z dziećmi i młodzieżą powyżej 12 r.ż. 

O sobie pisze: 

Jestem psychologiem, pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie kontynuuje naukę w 4 letniej akredytowanej szkole psychoterapii Inter Ego.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Odbyłam szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki uzależnień I i II stopnia, dialogu motywującego, samookaleczeń oraz całościowych zaburzeń rozwojowych.

Aktualnie odbywam kurs przygotowujący do pomocy psychologicznej dla społeczności Głuchych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Radomiu,

Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku,

Szkole Podstawowej w Radomiu.

 

W pracy psychologa i psychoterapeuty skupiam się przede wszystkim na potrzebach osoby zgłaszającej się po pomoc.

Pacjentom zapewniam anonimowość i poufność zgodnie z kodeksem etycznym mojego zawodu.