Olga Majewska

Jestem psychologiem kształcącym się w zawodzie psychoterapeuty w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Program kształcenia jest oparty na Deklaracji Strasburskiej European Association for Psychotherapy (EAP) oraz zgodny ze standardami szkoleniowymi EAP i Polskiej Rady Psychoterapii, a także akredytowany/atestowany przez European Association ofr Integrative Psychotherapy (EAIP), Polską Federację Psychoterapii (PFP) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS).

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyłam szkolenia oraz warsztaty pomagające mi w diagnozie klinicznej pacjentów, poradnictwie, interwencji kryzysowej.

Na co dzień pracuje w Ogólnopolskiej Infolinii dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Uczestniczę w superwizji grupowej. Prowadzę medytacje grupowe w których wykorzystuje techniki pracy z oddechem i ciałem. Mam otwarty umysł, chętnie przyswajam wiedzę poprzez obserwację, własne doświadczenia oraz źródła naukowe. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w swojej pracy w gabinecie. Korzystam z metod, które wywodzą się z różnych podejść i są dopasowane do indywidualnych możliwości i potrzeb klienta.

Dotychczasowe doświadczenie:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego, Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej ,,Krychnowice”, Radom;

– Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Radom;

– Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych – Szpital Bielański, Warszawa

– Całodobowa Linia Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja Itaka,

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” , Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Warszawa,

– Praktyki na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa

– Praktykant – warsztat terapeuty psychodynamicznego, Grupa Medyczna Vertimed, Warszawa

Szkolenia:

– DSM-IV-TR i nowości w DSM-5, (6-dniowy intensywny kurs diagnozy klinicznej), Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków;

– Integratywna Systemowa psychoterapia krótkoterminowa, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków;

– Kurs Linia Życia – ścieżki i drogi naszych doświadczeń (przekaz transgeneracyjny oraz drzewo genealogiczne), Somatic Fields;

– Warsztat pracy z ciałem oraz oddechem – cykliczne spotkania;

– Pierwsza Pomoc Medyczna, Fundacja Itaka;

– Wsparcie Psychologiczne w kryzysie oraz kryzysie suicydalnym, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego;

– Świadczenie Usług Wsparcia Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży przez Infolinię, Fundacja Itaka;

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty, podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia;

– Świadczenie Usług Wsparcia Psychologicznego przez Infolinię, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.