Trening Umiejętności Społecznych TUS

Serdecznie zapraszamy na grupowe zajęcia terapeutyczne.

Tegoroczna edycja przeznaczona jest dla dzieci z klas 4-6

Czym jest TUS?

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Dla kogo jest TUS?

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności
w relacjach, ale nie tylko. Trening szczególnie polecany jest dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD. Warto wspomnieć, że bardzo dobre efekty obserwujemy też u dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Bywają dzieci, którym trudno zawierać przyjaźnie, trudno poradzić sobie z przeżywanymi w relacjach emocjami, mimo, że na pierwszy rzut oka nie mają kłopotu z nawiązywaniem relacji rówieśniczych
i funkcjonują nieźle w grupie. Dla takich dzieci również taki trening może być pomocny
i dawać bardzo dobre efekty w codziennym funkcjonowaniu. Niewielkie wsparcie może powodować dużą zmianę.

Przebieg treningu

Uczestnicy pracują w grupach liczących od 5 do 10 osób. Zajęcia trwają 60 min. Prowadzone są w oparciu o metody kształtujące umiejętności społeczne, m.in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, dramę, naukę rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Uczestnicy otrzymują również zadania domowe mające na celu utrwalenia ćwiczonych umiejętności. 

Co wchodzi w skład całego kursu TUS?

  • jedno spotkanie wstępne z rodzicem– ok. 30-45 minut,
  • 15 cotygodniowych spotkań około 60 minut raz w tygodniu,
  • ćwiczenia utrwalające do wykonania w domu,
  • kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu,
  • dyplom ukończenia treningu,
  • konsultacja z rodzicem po zakończeniu treningu- do 30 minut.

Cena za cały kurs TUS to 1000 zł płatne w trzech ratach:

  • 100 zł konsultacja wstępna
  • 300 zł 3 pierwsze zajęcia integracyjne
  • 600 zł zajęcia właściwe

Zapisy trwają pod numerem 537606041. Pierwsze zajęcia odbędą się 02.12 o ile zbierze się wymagana ilość uczestników.