Kinga Żak – Świniarska

Jestem psychologiem specjalizującym się w diagnozie psychologicznej dzieci
i młodzieży oraz psychoterapeutą w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie o kierunku psychologia ze specjalnością kliniczna. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, dzięki czemu pogłębiam swoje umiejętności psychoterapeutyczne.


Kieruje się etyką zawodu psychologa stawiając na pierwszym miejscu dobro drugiego człowieka i gotowość do podjęcia dialogu.

W pracy psychologa i psychoterapeuty skupiam się przede wszystkim na potrzebach osoby zgłaszającej się po pomoc. Rozmowa o potrzebach ujawnia, jakie obszary mogą być związane z obniżoną satysfakcją życiową osoby. W ten sposób możemy wspólnie ustalić cel psychoterapii określający, co powinno zmienić się w życiu klienta, by czuł się lepiej.

Stale pogłębiam i poszerzam swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach oraz webinarach. Ponadto, śledzę i kieruję się najaktualniejszą dostępną wiedzą opartą na dowodach naukowych.

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomiu.
Dotychczas doświadczenie zawodowe zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej udzielając nie tylko wsparcia psychologicznego podopiecznym, ale także wykonując diagnozy psychologiczne. Swoje kompetencje wzbogacałam również odbywając praktyki na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych.