Radosław Zaborski

Radosław Zaborski, ksiądz, pedagog, psychoterapeuta Nurty psychoterapeutyczne: pracuję w nurcie integratywnym, którego osią jest podejście psychodynamiczne – czyli całościowe doświadczanie siebie w bogactwie osobliwych mechanizmów działania, niezaspokojonych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów.

Z jakimi pacjentami pracuję.

Prowadzę pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających:

  • kryzysów w życiu osobistym lub zawodowym,
  • straty, żałoby i traumy,
  • problemów w relacjach z innymi ludźmi,
  • zaburzeń osobowości,
  • problemów w codziennym funkcjonowaniu,
  • problemów w pracy,
  • trudności w podejmowaniu wyborów życiowych,
  • braku pewności siebie,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
  • chcących lepiej zrozumieć siebie.

Edukacja.

Absolwent magisterskich studiów teologicznych na UKSW w Warszawie oraz Poradnictwa Psychologicznego na KUL. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej na PSP we Wrocławiu.

Doświadczenie w zawodzie.

Praca z ludźmi jest moim życiowym powołaniem i pasją. Zawsze blisko mi było do tych, którzy borykali się z trudnościami życiowymi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas 15letniej pracy duszpasterskiej jako duszpasterz i pedagog. W życiu stawiam na budowanie relacji i nieustanny rozwój. Ukończyłem różne kursy i szkolenia. Ostatnio zdobywam doświadczenie podczas stażu w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.