Magdalena Hińcz

 

W Centrum Psychologicznym „Kompas” pracuje jako psychoterapeutka dla młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych. 

o sobie pisze:

Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii w procesie certyfikacji. Pedagogiczne studia magisterskie ukończyłam ze specjalizacją pedagogiki społecznej i terapii psychologiczno-pedagogicznej, natomiast licencjat kończyłam na kierunku resocjalizacji. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologii w Warszawie. Stale odbywam szkolenia po to, aby uzupełniać, wzbogać i wzmacniać swój warsztat pracy. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia TSR- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, TZA- trening zastępowania agresji oraz dialog motywujący w pracy z klientem.

Doświadczenia zawodowe zdobywam pracując od 2013 roku. W ramach pracy w Ośrodku prowadzę indywidualnie w terapii pacjentów oraz realizuje działania grupowe w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Posiadam szeroki zakres doświadczenia w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe w ambulatoryjnej terapii zdobywam pracując w Klinice Psychoterapii, gdzie prowadzę indywidualną terapię osób borykających się z trudnościami życiowymi wynikającymi m.in. z syndromu DDA i DDD. Jednocześnie od wielu lat prowadzę działania związane z profilaktyką. Jestem realizatorem programów profilaktycznych. W ramach realizacji programów, prowadzę szereg zajęć z młodzieżą. 

Szczególnie cenię sobie pracę opartą na wzajemnym zaufania i szacunku w relacji terapeuta-pacjent/klient. Indywidualnie podchodzę to każdej osoby, staram się zrozumieć trudność i wspólnie z osobą zgłaszającą problem stworzyć plan terapii. W swojej pracy , koncentruję się na stratach osobistych jakie odczuwa sama osoba, ale i na jej najbliższym otoczeniu. W swoich oddziaływaniach głównie koncentruje się na przywróceniu równowagi osobistej, społecznej i zdrowotnej osób uzależnionych i ich rodzin. Za największą wartość uznaje autonomię człowieka i akceptację jego trudności.