Paula Gibała

W Centrum Psychologicznym „Kompas”  prowadzi konsultacje psychologiczne i udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom. Prowadzi także treningi biofeedback EEG. W trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. O sobie pisze:

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia. Jestem również w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Posiadam także certyfikat trenera Biofeedback EEG.