Monika Kudła

Ukończyłam wydział Nauk Społecznych na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubeskim w 2012 roku. Obecnie kształcę się w zawodzie psychoterapeuty w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Program edukacji Instytutu jest oparty na Deklaracji Strasburskiej European Association for Psychotherapy (EAP) oraz zgodny ze standardami szkoleniowymi EAP i Polskiej Rady Psychoterapii, a także akredytowany/atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Ukończyłam również szkolenie Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa oraz kurs diagnozy klinicznej DSM – IV – TR oraz nowości w DSM V.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w diagnozie pacjentów oraz w pracy z dziećmi i dorosłymi o trudnej sytuacji życiowej, z którymi spotykam się na co dzień w pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.