Justyna Stanik-Rybak

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2004 roku, specjalność społeczną psychologię kliniczną. Swoją edukację kontynuowałam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu realizując kurs psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. Ukończyłam roczny kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, którą zamierzam kontynuować w dalszym procesie rozwoju.

Mam za sobą liczne kursy i szkolenia, a także I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.

Pracuję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Doświadczenie w pracy zdobywałam współpracując ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną w Radomiu i Mazowieckim Stowarzyszeniem Terapii i Readaptacji Społecznej Masters. Odbyłam staż na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych SWPZZPOZ w Radomiu.

W pracy terapeutycznej opieram się na nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, łącząc elementy terapii systemowej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.