Dorota Stępień

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kształcę się również w Krakowskiej Szkole Psychodynamicznej. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych, nieustannie aktualizując tym samym wiedzę i umiejętności, co w znacznym stopniu wpływa na poziom mojej pracy z pacjentami.


Doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i młodzieży uzyskałam prowadząc indywidualną praktykę psychologiczną, pracując w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, podczas staży m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących.

Pracuję z pacjentami doświadczających trudności emocjonalnych, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem, nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji, doświadczającymi kryzysów w obszarze osobistym oraz zawodowym.

Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej indywidualnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora terapii młodzieży i dorosłych.