Anna Celińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym, trenerem.

Od ponad 10 lat pracuję z ludźmi, towarzysząc ich próbom poszukiwania pełni osobistej oraz zawodowej. W swojej pracy z klientami łączę praktykę psychoterapeutyczną z doświadczeniem psychologa biznesu.

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia prof. Jerzego Mellibrudy, posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej.

Zajmuję się psychoterapią dorosłych osób z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego i zawodowego. Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje praca z osobami z grupy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). Ponadto prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych (m.in. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem).

Swój warsztat pracy jako psycholog, psychoterapeuta i doradca zawodowy doskonaliłam współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi m.in. Karan; pomagając klientom w pokonywaniu kryzysów, trudności życiowych, odkrywaniu możliwości zawodowych i realizacji potencjału osobistego. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W pracy z pacjentami wykorzystuję nurt psychologii integracyjnej, który stawia przede wszystkim na relację między terapeutą i klientem psychoterapii, czerpiąc z dokonań i wiedzy psychoterapii egzystencjalnej, Gestalt oraz poznawczo-behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją i rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej.

Uważność, zrozumienie i pomoc, akceptacja dla wyborów i decyzji klientów, szacunek dla uczuć i emocji to wytyczne, którymi kieruję się w swojej pracy.

Praca jest moją pasją, która wciąż na nowo uczy mnie pokory i szacunku dla drugiego człowieka.