Emilia Przybylska

Jestem psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji w Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Ponadto jestem magistrem gospodarowania zasobami ludzkimi oraz w trakcie ostatniego semestru studiów drugiego stopnia pedagogiki.

Swoją praktykę zaczynałam jako wolontariusz w Poradni Uzależnień oraz biorąc udział w licznych spotkaniach grup samopomocowych. Pracuje w głównej mierze z pacjentami uzależnionymi od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki), behawioralnych (np. pornografia, hazard), a także osobami współuzależnionymi. W mojej pracy swoją uwagę koncentruję na osobie pacjenta starając się zrozumieć jego problem aby w jak najskuteczniejszy sposób pomóc wejść na drogę zdrowienia, które ma za zadanie polepszyć funkcjonowanie psychospołeczne jego życia. W relacji terapeutycznej, która w przypadku uzależnień jest niezwykle ważna, opieram się na zapewnieniu pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i stworzeniu atmosfery sprzyjającej budowaniu wzajemnego zaufania. Jestem terapeutą, który odpowiada na aktualne potrzeby pacjenta, terapeutą podążającym, ale także chcącym poszerzyć świadomość osoby, aby mogła spojrzeć na swoją sytuację z wielu perspektyw.

Uczestniczyłam w różnych kursach i szkoleniach pogłębiających moją wiedzę oraz poddaje moją pracę superwizji.

Prywatnie jestem mamą dwóch dorastających córek, a relaksuje mnie dobry kryminał, książka, bieganie i medytacja.