Kamila Maziarz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. Mam za sobą liczne kursy i szkolenia, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii, coachingu i pedagogiki.

Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z Pacjentem zdobywałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Krychnowicach, gdzie odbywałam swoje praktyki studenckie. Następnie pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, w Szkole Specjalnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Budujemy Przystań” oraz w Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia”. Obecnie pracuję w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Poradni Rehabilitacyjno-Psychologicznej „Synergia”.

Mam doświadczenie w pracy z dorosłym Pacjentem, a także z dziećmi, rodzinami biologicznymi, zastępczymi, z kobietami dotkniętymi przemocą domową, kobietami po mastektomii, z Pacjentami umierającymi i terminalnie chorymi.

W pracy terapeutycznej staram się wraz z Pacjentem obserwować świat wewnętrzny i budowę umysłu danej osoby. Pracuję w oparciu o założenia psychoterapii psychoanalitycznej w dość wymagającym settingu, który dobrze leczy wszelkie zaburzenia osobowości. Chętnie pracuję z dziećmi i młodzieżą.”