Anna Maj – psychoterapeuta, właściciel

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. W ramach studiów ukończyłam dwie specjalizacje: Psychologia Wychowawcza Stosowana oraz trenerską – Wspieranie Rozwoju Osobowości. Ukończyłam wiele kursów i staży (zaświadczenia z niektórych z nich można znaleźć w zakładce „zaświadczenia i certyfikaty”). Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, w ramach którego 3 lata obejmowały kurs systemowej terapii rodzin który uprawnia do prowadzenia konsultacji rodzinnych oraz  roczny kurs podejścia psychodynamicznego w psychoterapii oraz 30 godzinne szkolenia z zakresu podejścia egzystencjalnego – psychoterapii Gestalt oraz podejścia behawioralno-poznawczego w psychoterapii. Całość szkolenia spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa psychologicznego, w którym zamierzam ubiegać się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty. Ciągle zdobywam także nową wiedzę i kwalifikacje.

W pracy stosuję różne formy pomocy psychologicznej: prowadzę terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną a także grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności (np. wychowawczych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zapobiegania agresji itd.), konsultacje, badania psychologiczne. W pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na podejściu systemowym, które traktuje rodzinę jako całość i zakłada, że nawet, gdy jeden członek rodziny cierpi, zaangażowani są w tę sytuację wszyscy i często właśnie oni poprzez zmianę swojego zachowania mogą pomóc osobie, która zmaga się z problemami.

Współpracowałam m. in. z Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej prowadzonym przez Caritas Radom, Centrum Psychoterapii Genesis, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy Domowej „Niebieska Linia” oraz Fundacją „Drabina Rozwoju” a także Towarzystwem Altum i firmą Innovo przy realizacji projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Odbyłam także staż kliniczny na oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Aktualnie prowadzę Centrum Psychologiczne „Kompas”.

Do każdej osoby czy rodziny podchodzę indywidualnie, staram się uważnie wysłuchać tego, co mówi, zrozumieć i zdiagnozować istotę problemu, odnaleźć jego przyczyny i w trakcie procesu terapeutycznego pomóc jej poprawić swoją sytuację życiową i komfort psychiczny.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Lubię dobre książki i filmy. Kocham podróże, jazdę konną i żeglarstwo.

 

Certyfikaty: